downloads and exclusives

Monday, October 26, 2009

B.I.G and Big L - Live from Amsterdam- VLS - 1998


DOWNLOAD

    Û° 01.   big l - intro              03:25 °Û
Û° 02. big l - mvp 01:03 °Û
Û° 03. big l - dangerous 01:09 °Û
Û° 04. big l - size em up 02:40 °Û
Û° 05. big l - ebonics 02:37 °Û
Û° 06. big l - devils son 02:39 °Û
Û° 07. show and ag - interlude 17:21 °Û
Û° 08. big l - day one freestyle 02:36 °Û
Û° 09. notorious b.i.g - intro 00:41 °Û
Û° 10. notorious b.i.g - warning 03:01 °Û
Û° 11. notorious b.i.g - juicy 02:24 °Û
Û° 12. notorious b.i.g - interlude 02:00 °Û
Û° 13. notorious b.i.g - who shot ya 01:14 °Û
Û° 14. notorious b.i.g - big poppa 02:41 °Û
Û° 15. notorious b.i.g - players anthem 03:57 °Û
Û° 16. notorious b.i.g and big l - outro 21:26 °Û
Û° °Û

0 Comments:

 

blogger templates | Make Money Online