downloads and exclusives

Thursday, October 29, 2009

Big L Notorious Big And Big Pun - Live Big Vol. 2 - (Bootleg)

DOWNLOAD

 01.  00:28 DJ Lennox - Intro                            ²ÛÛÛ
02. 02:44 Biggie, Big Pun & Big L - Us And The Gunz ²ÛÛÛ
03. 02:06 Big Pun & Saigon - What You Want (Produced by Big Zik) ²ÛÛÛ
04. 02:38 Biggie & Movado - Start It (Produced by Elite) ²ÛÛÛ
05. 03:29 Biggie, Big Pun & Big L - We Run NY ²ÛÛÛ
06. 03:46 Biggie, Big Pun & Big L - Who That Nigga ²ÛÛÛ
07. 03:04 Biggie, Big Pun & Big L - I hold The Title (Produced by Scram Jones) ²ÛÛÛ
08. 02:59 Biggie & Big Pun - Take Money ²ÛÛÛ
09. 03:17 Biggie, Big Pun & Big L - Terradome (Produced by Styles Fuego) ²ÛÛÛ
10. 02:29 Biggie, Jadakiss & Big L - The Cipha ²ÛÛÛ
11. 03:55 Biggie, Big Pun & Big L - Young G's ²ÛÛÛ
12. 03:43 Big Pun & Kool G Rap, & Big L - Silence And Violence (Produced by Grand ²ÛÛÛ
13. 03:31 Big Pun - Rainy Days ²ÛÛÛ
14. 01:48 Big L & Biggie - Dont Love These Hoes ²ÛÛÛ
15. 03:10 Biggie - Aint No Fun 08 ²ÛÛÛ
16. 03:26 Big L & Biggie - Give It To me ²ÛÛÛ
17. 02:48 Jay-Z & Biggie - King of NY ²ÛÛÛ
18. 04:16 The Game, Scarface, & Biggie - Big Dreams ²ÛÛÛ
19. 03:21 Big L, Nino Bless, & Biggie - Round Here ²ÛÛÛ
20. 03:58 Big Pun, Biggie, & Grafh - The Livest (Produced by Yes Sur) ²ÛÛÛ
21. 00:32 Big L - Classic Verses ²ÛÛÛ
22. 01:24 Big Pun - Classic Verses (Produced by Grand Larceny) ²ÛÛÛ
23. 04:02 Biggie, Big L, & Big Pun - Real Shit ²ÛÛÛ
24. 01:46 Lil Kim & Biggie - Classic Verses ²ÛÛÛ
25. 02:46 Big Pun - Capitol Punishment (Produced by Scram Jones) ²ÛÛÛ
26. 01:49 Biggie & Big L - 2 Teks ²ÛÛÛ
27. 02:41 Big L & Big Pun - Pulp Fiction ²ÛÛÛ
28. 02:16 Big Pun, Big L, & Biggie - Come On ²ÛÛ

0 Comments:

 

blogger templates | Make Money Online